ANA SAYFA

Ege Patoloji Derneği 2018-2019 Dönemi Eğitim Programını oluşturabilmek için yaptığımız anket çalışmasında anket formlarının birimlerde doldurulması ve EPD Yönetim Kuruluna geri ulaştırılabilmesinde emeği geçen aşağıda isimleri bulunan meslektaşlarımıza özellikle teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Özgül Sağol- Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Semin Ayhan- Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Metin Çiriş- Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Nilay ŞEN TÜRK- Pamukkale Üniversitesi
Asistan Dr. Ömer Atmış- Celal Bayar Üniversitesi

EPD Yönetim Kurulu

EGE PATOLOJİ DERNEĞİ 2018-2019 DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMLARI ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI

Albümyap.com