DUYURULAR

04 MAYIS 2018- AYLIK BİLİMSEL TOPLANTI- PULMONER PATOLOJİ

04 MAYIS 2018 AYLIK BİLİMSEL TOPLANTI- PULMONER PATOLOJİ

AKCİĞERİN ENDER GÖRÜLEN TÜMÖRAL LEZYONLARI

Moderatörler: Dr. Deniz Nart, Dr. Duygu Gürel

Konuşmacılar: 

Dr. Canan Fırat- Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

Dr. Ebru Çakır- Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Resmiye Irmak Yüzügüldü- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Umut Aykutlu- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Yeliz Arman Karakaya- Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

Yer: Muhittin Erel Amfisi

Saat: 17.30

GENEL KURULA DAVET

Değerli üyelerimiz,

27 Nisan 2018 tarihinde  Ege Üniversitesi Muhittin Erel Amfisi'nde  saat  17:30- 19:30 arasında Ege patoloji derneğinin olağan Genel Kurulu yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaz ise 11 Mayıs 2018 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yeniden toplantı yapılacaktır.


Sayın üyelerimize duyurulur.

 

GÜNDEM

1-     Açılış ve Yoklama, Saygı duruşu

2-     Divan heyetinin seçimi

3-     Faaliyet raporunun okunması

4-     Denetim raporunun okunması

5-     Faaliyet ve denetim raporları üzerinde görüşmeler ve ibrası

6-     Eski yönetimin ibrası

7-     Yeni Yönetim kurulunun seçimi

8-     Denetleme kurulunun seçimi

9-     Delegelerin seçimi

10-  Dilek ve temenniler

11-  Kapanış

EPD Yönetim Kurulu başkanı

Meral Koyuncuoğlu

21 NİSAN 2018- KURS 3- MEME PATOLOJİSİ

Prof.Dr.YILDIZ ERHAN ve Prof.Dr.ALTAN İPLİKÇİ ONURUNA

MEME KANSERİNDE İNTRAOPERATİF ve POSTOPERATİF YAKLAŞIM, TANI ZORLUKLARI,  BİYOLOJİK BELİRLEYİCİLERDEKİ YENİ GELİŞMELER

Moderatörler : Prof.Dr.Necmettin ÖZDEMİR, Prof.Dr.Osman ZEKİOĞLU

21 NİSAN 2018 CUMARTESİ

09.00-09.30         Kurs kayıt makbuzlarının Ege Patoloji Derneği Saymanı tarafından verilmesi

Oturum Başkanları    :    Prof.Dr.Sıtkı  TUZLALI, Prof.Dr.Necmettin ÖZDEMİR

09.30-10.00         Meme ameliyat materyallerine intraoperatif yaklaşım ve cerrahi sınırların değerlendirilmesi- Dr.Semen ÖNDER

10.00-10.30         İntraoperatif ve postoperatif sentinel lenf nodu değerlendirilmesindeki zorluklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar- Dr.Gürdeniz SERİN

10.30-10.40         Tartışma

10.40-11.00         Kahve Arası

Oturum Başkanları    :    Prof.Dr.Zerrin CALAY, Prof.Dr.Şennur İLVAN

11.00-11.30         Memenin Papiller lezyonları ve ayırıcı tanı zorlukları- Dr.Tülin ÖZTÜRK

11.30-12.00         Meme kanserinde prognostik ve prediktif önemi olan biolojik belirleyiciler ve yeni gelişmeler- Dr.Güldal ESENDAĞLI YILMAZ

12.00-12.10         Tartışma

12.10-13.30         Öğle yemeği

13.30-15.00         OLGULAR EŞLİĞİNDE İNTERAKTİF SLAYT SEMİNERİ

Oturum Başkanları    :      Prof.Dr.Ekrem YAVUZ, Prof.Dr.Osman ZEKİOĞLU

13.30-14.00          Dr.Emel ÖZKÖK PALA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi)

14.00-14.20          Dr. Seyran YİĞİT     (Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi)

14.20-.14.40         Dr.Betül KÜÇÜKZEYBEK      (Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi)

14.40-.15.00         Dr. Esin YİĞİTBAŞI   (Adnana Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi)

15.00-15.30          Kurs katılım belgelerinin verilmesi.

 

Yer : EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROF.DR. MUHİTTİN EREL AMFİSİ BORNOVA-İZMİR

 

Kurs kayıt formu için tıklayınız

06 NİSAN 2018- AYLIK BİLİMSEL TOPLANTI- JİNEKOPATOLOJİ

OLGULARLA  JİNEKOPATOLOJİ

Moderatörler: Dr. Meral Koyuncuoğlu, Dr. Seyran Yiğit

Konuşmacılar: 

Dr. Talya Akata Akıncıoğlu    (Tepecik Eğitim ve araştırma hastanesi)

Dr. Güldidar  Basmacı:  (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi)     

Dr. Simge Erbil:              (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Dr. Seda Eryiğit Kokkoz   (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Dr. Merve Çırak  Balta (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Dr. İrfan Öcal (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

 

Saat: 17.00

Yer: Muhittin Erel Amfisi

02 MART 2018-AYLIK BİLİMSEL TOPLANTI

02 MART 2018- AYLIK BİLİMSEL TOPLANTI- Hepatobilier sistem patolojisi

OLGULARLA HEPATOPANKREATOBİLİER SİSTEM TÜMÖRLERİ

Moderatörler: Dr. Funda Yılmaz, Dr. Özgül Sağol 

Konuşmacılar: 

Dr. Arzu Avcı (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Dr. Anıl Aysal Ağalar (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Dr. Hafize Özdemir (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Dr. Merve Çırak Balta (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Dr. Ömer Atmış (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Dr. Gülsün Gülten (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 

 

Saat: 17.00

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi

03-04 MART 2018- KURS 3- LENFOİD MALİGNİTELER KURSU

LENFOİD MALİGNİTELER KURSU PROGRAM

03.03.2018 CUMARTESİ

09.00-09.15 DSÖ revizyonuyla lenfoma sınıflandırmasına genel bakış - Dr. Mine Hekimgil

Prekürsör lenfoid neoplaziler 

09.15-09.45 Prekürsör lenfoid neoplaziler- Dr. Nilay Şen Türk

Matür B hücreli neoplaziler

09.45-10.30  Kemik iliği ve dalak tutulumu hakim küçük hücreli matür B hücreli neoplaziler- Dr. Mine Hekimgil

10.30-11.00 Kahve arası

11.00-11.45 Plazma hücreli neoplaziler- Dr. Nalan Neşe

11.45-12.30 Nodal ve ekstranodal tutulumu hakim küçük hücreli matür B hücreli neoplaziler - Dr. Sermin Özkal

12.30-14.00 Öğle yemeği

14.00-.14.45 Yüksek dereceli matür B hücreli neoplaziler, diffüz büyük B hücreli lenfoma ve benzeri özgün antiteler- Dr. Melek Ergin

14.45-15.15 Kahve arası 

15.15-16.00  Yüksek dereceli matür B hücreli neoplaziler, agresif seyirli antiteler - Dr. Nükhet Tüzüner

04.03.2018 PAZAR

Matür T ve NK hücreli neoplaziler

09.00-09.45 Kemik iliği ve ekstranodal tutulumla karakterli matür T ve NK hücreli neoplaziler - Dr. Öner Doğan

09.45-10.30 Kutanöz tutulumla karakterli matür T ve NK hücreli neoplaziler - Dr. Banu Yaman

10.30-11.00 Kahve arası

11.00-11.45  Nodal tutulumla karakterli matür T ve NK hücreli neoplaziler- Dr. Nazan Özsan 

Hodgkin lenfoma 

11.45-12.30 Hodgkin lenfoma - Dr. Ayça Erşen

 

Yer: Muhittin Erel Amfisi, Ege Üniversitesi 

Kurs başvuru formu için tıklayınız

Albümyap.com

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Değerli Üyelerimiz

Ege Patoloji Derneği’ni temsilen, Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun 2020- 2022 dönemi Yönetim Kurulu’nda başkan adayı, dolayısıyla da 2018-2020 dönemi Yönetim Kurulunda seçilmiş başkan adayı, olmak üzere delegelerimiz arasından Prof. Dr. Erdener ÖZER ve Prof. Dr. Funda YILMAZ BARBET gönüllü olmuşlardır.

Bu konuda Patoloji Dernekleri Federasyonunun tavsiye kararı doğrultusunda temayül yoklaması yapmak için, 7 Aralık 2018 Cuma günü saat 17:00’de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisinde Olağanüstü Genel Kurul yapılacaktır.

Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14 Aralık 2018 Cuma günü saat 17:00’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisinde yeniden Olağanüstü Genel Kurul toplanacaktır. Toplantı gündemi aşağıda verilmiştir.

Sayın üyelerimize duyurulur.GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama, Saygı duruşu
  2. Divan heyetinin seçimi
  3. Patoloji Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu’nda, Ege Patoloji Derneği’ni temsilen, 2018-2020 döneminde seçilmiş başkan adayı, 2020- 2020 döneminde ise başkan adayı olarak görev yapacak olan delegemizin belirlenmesi için temayül yoklaması yapılması.
  4. Dilek ve temenniler
  5. Kapanış

 

Saygılarımızla


EPD Yönetim Kurulu

X